FAKTORİNG'İN AVANTAJLARI

  • İşletmeler vadeli alacaklarını Faktoring şirketine temlik ederek nakde dönüştürürler.
  • Faktoring işlemi yapan işletmeler nakit akışlarını düzenleyerek planlı ve hızlı bir şekilde faaliyetlerini düzenleme ve büyütme fırsatı yaratırlar
  • Alıcılara vade tanıyabilecekleri için, piyasada rekabet güçleri artar.
  • Faktoring işlemi bilançonun sadece aktif bölümünde bir harekete neden olur. Alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalır, işletmenin yaratabildiği işletme sermayesi artar.
  • Bilanço daha likit hale gelir ve işletmenin kredibilitesi artar.
  • Periyodik olarak yapılan güvenilir istihbarat sonuçlarına göre işletmeler alıcılarının mali durumundan güncel bilgi sahibi olurlar.