NEWS

Our 10 th branch has been opened in Adana on Jan 2014.

Rating Report

JCR Eurasia Rating affirmed the credit ratings of Ulusal Faktoring A.Ş. as „A+ (Trk)‟ and on the Long Term National Scale and „BBB-/Stable‟ on the LongTerm International Foreign and Local Currency Scales and revised its Long TermNational outlook to „Positive‟

Detail

Breakdown of bonds and bills (Private Placement toQualified Investors)

Detail
Wht Ulusal Faktoring?

WHY ULUSAL FAKTORING?

  • It is a company with tailor-made solutions with its 15-year experlence and expertise.
  • It believes in long-term cooperation with the clients based on mutual trust.
  • It provides services with experienced team dedicated for high quality services.
Details

FAKTORING LAW

Faktoring Law

Faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları hakkında kanun, finansal kiralama, faktoring şirketler kanunu,

(13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Details

ADVENTAGES OF FACTORING

Adventages of Factoring
  • İşletmeler vadeli alacaklarını Faktoring şirketine temlik ederek nakde dönüştürürler.
  • Faktoring işlemi yapan işletmeler nakit akışlarını düzenleyerek planlı ve hızlı bir şekilde faaliyetlerini düzenleme ve büyütme fırsatı yaratırlar
Details

HUMAN RESOURCES POLICY

Human Resources Policy
  • Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.
  • İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve ise alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiştir.
Details