İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ulusal’ın benimsediği insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

  • Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.
  • İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve ise alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.
  • Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir.
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılmaktadır.
  • Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
  • Çalışanlarımızın eğitimine, kişisel ve performans gelişimine katkıda bulunmak amacıyla; çalışanların şirket içi ve dışında düzenlenen eğitim, kurs, panel ve ihtiyaç duyulan benzeri organizasyonlara katılımları yıllık bir eğitim planı çerçevesinde düzenli olarak sağlanmaktadır.

Personel Seçim Kriterleri

Ulusal Faktoring A.Ş. bünyesinde çalışan tüm personel; ekip ruhu ile, etik değerlere bağlı olarak dürüstlük, çalışkanlık, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak hizmet vermektedir. Aramıza katılacak yeni personelin bu değerlere sahip olması ve şirketi ileriye götürmesi amaçtır.