ORGANİZASYON ŞEMASI

Organizasyon Şeması

120 personelin çalıştığı Ulusal’da, 3 ana yönetim birimi bulunmaktadır:

Pazarlama / Satış

Bu yönetim birimi, müşteri temini, mevcut müşterilerin işlemlerinin takibi ve devamlılığından sorumludur.

Krediler / İstihbarat / İzleme

Bu yönetim birimi, kredi analiz, kullandırım ve izlemeden sorumludur.

Finans / Muhasebe / Operasyon

Bu yönetim birimi, Şirket’in fonlama, nakit akışı, operasyon ve muhasebesinden sorumludur.