Banka Kredilerine Göre Faktoringin Avantajları

İşletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için birçok seçeneği bulunsa da son yıllarda faktoring, özellikle işletmelere sunduğu esneklik ve avantajlarla ön plana çıkıyor. Banka kredileri konusunda yaşanan zorluklar ve faktoringin getirdiği çeşitli avantajlar, işletmelerin bu alternatife yönelmelerini sağlıyor.

İşte banka kredilerine göre faktoringin avantajları:

  1. Hızlı Likidite Sağlama

Faktoring, işletmelerin alacaklarından hızlı bir şekilde nakit elde etmelerini sağlar. Faktoring şirketleri, işlemleri aynı gün hatta birkaç saat içinde sonuçlandırırken banka kredilerinde uzun başvuru süreçleri, belgeleme gereklilikleri ve değerlendirme süreçleriyle zaman kaybı yaşanır.

İşletmeler, faktoring ile acil nakit ihtiyaçlarına anında çözüm bulabilirler.

  1. Kredi Notu, kredi limiti olmaksızın Finansman

Bir işletme, bankadan kredi çekmek istediğinde banka öncelikle işletmenin kredi notuna, finansal tablolarına, firma ödeme geçmişine göre kredi limiti tanımlar. Özellikle yeni girişimciler, daha önce finansal sıkıntılar yaşamış firmalarda kredi limitleri çok düşük oluşabilir. Hızla büyüyen firmalarda da yine düşük kalan kredi limitleri problem olacaktır.

Oysaki faktoring şirketleri, faktoring işlemini yaptırmak isteyen firmaya değil ödemeyi yapacak olan firmaya limit açar. Yani işletmenizin müşterilerine limit açar. İşletmenizin yeni kurulmuş olmasına, daha önce finansal problemler yaşamasına ya da çok hızlı büyümenize bakmaksızın ihtiyacınız olan nakdi anında sağlar.

  1. Teminat Yükümlülükleri Olmaksızın Finansman

Banka kredilerinde genellikle teminat yükümlülükleri aranır. Bu teminat, genellikle taşınabilir varlıklar, gayrimenkuller veya işletme varlıkları gibi mülkiyetler olabilir.

Faktoring şirketleri, genellikle alacaklarınızı teminat olarak kabul eder. Yani, işletmenizin alacakları faktoring sürecinde teminat olarak kullanılır ve genellikle ek teminat talep etmezler. Bu da özellikle yeni işletmeler veya finansal geçmişi kısıtlı olan şirketler için büyük bir avantajdır.

  1. Alacak Yönetimi ve Riske Karşı Koruma

Faktoring, bir işletmenin alacaklarını daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir. Şirketler, müşterilerinden alacakları parayı zamanında ve tam olarak alamadıkları durumlarla karşılaşabilirler. Bu durum, işletmelerin nakit akışını olumsuz etkileyebilir. Faktoring şirketleri, işletmelerin alacaklarını satın alarak, hemen nakit paraya çevirir. Bu sayede şirketler, gelecekteki nakit akışlarını tahmin etmekte daha güvenilir olabilirler. Ayrıca faktoring şirketleri, alacak tahsilatı, fatura takibi ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi süreçleri de işletmeler adına üstlenebilirler, böylece işletmeler daha fazla odaklarını ana faaliyet alanlarına verebilirler. Faktoring, alacakların bir kısmını veya tamamını devralarak, işletmeleri müşteri ödemeleriyle ilgili finansal risklerden koruyabilir. Müşterilerin ödemelerini zamanında yapmamaları veya ödemeyi hiç yapmamaları gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu durum, işletmelerin nakit akışını olumsuz etkileyebilir ve finansal sağlıklarını zayıflatabilir. Faktoring şirketleri, bu riski devralarak, işletmelerin bu tür kayıpları minimize etmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, faktoring şirketleri genellikle kendi müşteri değerlendirme süreçlerini kullanarak alacak riskini değerlendirir ve işletmeleri müşteri risklerinden korur.

  1. Bilançoya Olumlu Etki

Faktoring, alacakların satılması üzerine kurulu bir işlemdir. Alacaklar, faktoring şirketine devredildiğinde, işletmenin bilançosunda daha fazla nakit ve daha düşük alacaklar kalemi gösterilir. Bu, işletmenin likidite durumunu iyileştirebilir.

Ayrıca faktoring bir borç değildir, bu nedenle bilançoda kısa vadeli borçlar artmaz.

Banka kredileri, işletmelerin bilançosunda borçları artırır. Kredi kullanıldığında, işletme borç altına girer ve bilanço üzerinde kısa vadeli veya uzun vadeli borçlar olarak gösterilir. Ayrıca banka kredileri genellikle teminat gerektirir. İşletme, kredi alabilmek için belirli varlıkları teminat olarak göstermek zorunda kalabilir. Bu işletmenin bilançosunda teminatlı varlıkları göstermesine neden olur.

Banka kredileri, genellikle faiz ödemeleri ve belirli bir geri ödeme süreci içerir. Bu ödemeler, işletmenin gelir tablosu ve nakit akış tablosu üzerinde etki yaratır. Kredi faizleri, işletme giderleri arasında yer alır.

Banka kredileri geleneksel bir finansman yöntemi olabilir, ancak faktoringin sunduğu hız, esneklik ve risk yönetimi avantajları, işletmeler için çekici bir alternatif sunmaktadır. İşletmeler, finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler ararken, faktoringin sağladığı bu avantajları değerlendirmelidirler. Bu sayede, likidite yönetimi konusunda daha etkili bir strateji benimseyebilir ve işlerini daha başarılı bir şekilde büyütebilirler.

 

 

Son Yazılar