Geri

Faktoring Nedir?

Faktoring, işletmelerin vadeli alacaklarını faktoring şirketine devretmesi (temlik etmesi) ile vadesinden önce nakde çevirdikleri finansal bir hizmettir.

İşletmeler birbirleri ile olan ticaretlerinde sıklıkla vadeli çek kullanırlar. Bu çeklerin vadeleri de Türkiye’de ortalama dört ay kadardır. Yani bir işletme teslim ettiği bir siparişin ödemesini alabilmek için ortalama dört ay kadar beklemektedir. Satışları karşılığında kazandıkları paraya daha erken ulaşmak isteyen işletmeler vadeli çeklerini faktoring şirketlerinden nakde çevirerek işleri için gerekli finansmana kavuşabilirler.

Ülkemizdeki küçük işletmelerin büyük bir kısmı yeterli sermayeye sahip olmadığı için vadeli satış yaptığında parasını tahsil edene kadar işini döndürmesi, yeni siparişlerin maliyetini bir şekilde finanse etmesi gerekmektedir.

Faktoring bu noktada devreye girer ve satışlardaki vade farkını ortadan kaldırarak işletmenin yaptığı satış karşılığında alacağı paraya hemen ulaşabilmesini sağlar. Satış yapılıp fatura kesildikten sonra işletme bu faturayı faktoring şirketine devrederek (temlik ederek) parasına dakikalar içinde kavuşur. Fatura karşılığı müşteriden alınan vadeli çekler de yapılan ticaretin teminatı olarak Faktoring şirketine cirolanarak verilir.

Faktoring İşleminin Maliyeti Nedir?

Faktoring işleminin maliyetleri konusunda internette oldukça fazla bilgi kirliliği bulunmakta. Faktoring şirketine verilen bir çeke %10, %5 veya %40 gibi kesintiler uygulandığı yönünde bilgilere oldukça sık rastlayabilirsiniz. İşin doğrusunu faktoring maliyetini detaylı incelediğimiz yazımızdan öğrenebilirsiniz. Burada kısaca bahsetmek gerekirse faktoring işleminde yapılan kesintiyi belirleyen ana parametreler; faktoring faizi ve çekin vadesine kaç gün kaldığıdır. Faktoring kısa vadeli bir borçlanma aracı olduğu için uzun vadeli ticari kredilere göre daha maliyetli bir seçenektir. Bankaların kısa vadeli kredi faizlerine (örneğin rotatif kredi, iskonto kredisi vb.) yakındır.

Faktoring kesintisini belirleyen bir diğer parametre ise çeki kesen kişinin (keşideci) kredibilitesidir. Yani çekin karşılıksız çıkma olasılığıdır. Bu olasılık ne kadar yüksek olursa faktoring işlemi sırasında o kadar risk primi eklenir.

Özetlemek gerekirse; müşteri çekinizin şu an hangi değerde olduğunu bulmak için çekinizi faktoring şirketine göndererek fiyat almalısınız. Web sitemiz üzerinden çekinizin fotoğrafını gönderdiğiniz takdirde, bu bilgiye hızlı ve ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Faktoring işlemi nasıl yapılır?

Müşteri çekinizi ve kestiğiniz faturayı faktoring şirketine fiyat almak için gönderdiğinizde faktoring şirketi birçok kontrol yapar. Çek üzerindeki şirketlerin finansal bilgileri, faktoring yapmak isteyen müşterinin işletme bilgileri ve bunun gibi birçok bilgi kontrol edilir. Eğer alacak faktoringe uygun ise müşteriye fiyat teklifi yapılır.

İşlemin onaylanması ile çek faktoring şirketine teslim edilir ve fatura faktoring şirketine temlik edilir. Bunun ardından ödeme banka hesabınıza gönderilir. İşlem sırasındaki evraklar ve dikkat etmeniz gereken noktalar için faktoring işlemi nasıl yapılır yazımızı okuyabilirsiniz.

Faktoring hizmetinin krediden ne farkı vardır?

Faktoring firmaları, bankalar gibi BDDK’nın  (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) yetkilendirdiği finansal kuruluşlardır. Ancak Faktoring hizmeti krediden farklı bir işlemdir.

Öncelikle faktoring işlemi kredi başvurusu ile kıyaslandığında oldukça hızlıdır. Kredi başvurusunun sonuçlanması haftalar sürebilir. Üstelik bankalar değerlendirme için birçok bilgi ve evrak talebinde bulunurlar. Bu nedenle faktoring kısa vadeli nakit ihtiyacı için küçük işletmeler tarafından sıklıkla krediye göre tercih edilir.

Bir ikincisi, kredi veren bankaların aksine, faktoring firmaları müşteriye değil müşterinin alacaklısı olduğu şirketlere bakar. Yani çoğu küçük işletmeler kredi almakta zorluk yaşarken finansal açıdan iyi müşterilerle çalışıyorlarsa faktoring şirketlerinden para alabilirler. 

Bir diğer fark ise faktoring hizmetinin kredilerdeki gibi sabit bir limiti olmamasıdır. Kredilerde firmanın kredibilitesi ile doğru orantılı bir limit verilir ve firma bu limiti aşamaz. Faktoringte ise firmanın çalıştığı müşterilerinin bir limiti vardır. Başka bir ifadeyle alacaklı olduğu firma bazında bir limit vardır. Bu nedenle firma farklı müşterilerinin alacaklarını getirdiği için müşteri sayısı ve satış hacmine paralel olarak limiti artabilir.

Türkiye’deki işletmelerin yeterli sermayesi olmamasından dolayı bankalar kredi verirken ipotek ve benzeri bir teminatı şart tutmaktadırlar. İşletme yeni kurulduysa da genellikle ilk bir yıl kredi talebinde bulunamazlar. Faktoringte ise işletmeye değil, alacağa (müşterisinin kredibilitesine) bakıldığı için bu konumdaki işletmeler faktoringten gerekli finansmana ulaşabilirler.

Faktoringin avantajları nelerdir?

Faktoring işlemi yapan işletmeler nakit akışlarını düzenleyerek planlı ve hızlı bir şekilde faaliyetlerini düzenlerler. Alıcılara vade tanıyabildiklerinden piyasada rekabet güçleri artar. Böylece büyüme şansları da artar. Faktoring işlemi sadece aktif bölümünde bir harekete neden olur. Alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalır, işletmenin yaratabildiği işletme sermayesi artar. Bilanço daha likit hale gelir ve işletmenin kredibilitesi de artar. Ayrıca alacak takibi faktoring şirketi tarafından yapıldığından işletmeler aldıkları çekler ve alıcıların mali durumu hakkında da güncel bilgiye sahip olurlar.

Faktoringin küçük işletmeler için 6 faydası yazımızı buradan okuyabilirsiniz