Geri

Küçük İşletmeler için Faktoringin 6 Faydası

Türkiye’de irili ufaklı bütün firmalar vadeli satışlar nedeniyle zaman zaman nakit ihtiyacı duymaktadır. Özellikle bu vadelerin ortalama süresinin 4 ay olması acil nakit ihtiyaçlarında işletmeleri zor durumda bırakabilir. Bu gibi durumlarda faktoring, işletmelerin acil nakit ihtiyacını karşılamada kolay ve hızlı bir opsiyon olarak öne çıkmaktadır. Peki, nedir bu faktoring avantajları?

1. Hızlı ve Pratik

İşletmeler için vakit nakittir. Bir işletme sahibi gün içinde satış, üretim, finans, pazarlama veya işe alım görüşmeleri gibi birçok konu ile uğraşmak durumunda kalır. Büyük şirketlerdeki gibi her iş için ayrı bir departman olmadığından küçük bir işletmenin aldığı hizmetlerin kolay ve hızlı olması elzemdir.

Banka kredilerinde kredi başvurusu yapmak hem uzun hem de oldukça zaman alır. Bazı kredilerin onaylanması ise haftalar sürebilir. Üstelik bu süre zarfında bankanın sizden birçok bilgi ve evrak isteyeceğini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Faktoring ise uzun prosedürler ve evrak işleriyle uğraşacak zamanı olmayan işletmeler için oluşturulmuş bir finansal hizmettir. İlk defa başvuruyor olsanız bile faktoring işlemi çok kısa bir sürede neticelenir ve çek karşılığında ödenecek tutar banka hesabınıza gönderilir. Günümüz teknolojisinin de yardımıyla çekinizin fotoğrafını faktoring firmasına ilettikten sonra dakikalar içinde çekin onaylanıp onaylanmadığını ve ödenecek parayı öğrenebilirsiniz.

Teminatsız

Faktoringin en büyük avantajlarından biri de teminatsız işlem yapılabilme olanağıdır. Kredi almak istediğinizde bankalar işletmenizden ipotek ya da buna benzer teminatlar göstermenizi bekler. Özellikle küçük işletmeler yeterli öz kaynağa sahip olmadıklarından işletmeleri için gerekli finansal kaynağa ulaşamazlar. Faktoring işleminde çekler bir anlamda teminat yerine geçeceği için işletmeler ipotek göstermeksizin faktoring ile finansal kaynağa ulaşabilirler.

Esnek Limit

Küçük işletmelerin yeterli öz kaynağa sahip olmaması, yeni kurulmuş olmaları veya geçmiş yaşadıkları finansal zorluklar nedeniyle kredi talepleri reddedilebilmektedir. Kabul edilen kredi başvurularında ise firmanın ödeme gücüne göre bir kredi limiti belirlenir. Bu limit ise çoğunlukla işletmenin ihtiyacını karşılamaz. Başka bir finansal kaynağa erişimi olmayan işletmeler ise yerinde sayar ve büyüyemezler.

Halbuki küçük işletmeler hızlı olmak ve büyümek derdindedir. Büyüyen satışlarına paralel olarak her yeni satışın maliyetini karşılayacak finansmana erişimleri olması gerekir. Bankalar tarafından belirlenen kredi limitleri ise güncellenmediği için işletmenin büyümesine ayak uyduramaz ve işletmeler kredi limitlerine takılabilirler.

Faktoring işlemlerinde ise bu şekilde müşteri özelinde bir limit yoktur. Faktoring işleminde işletmelerin müşterilerinin kredibilitesi önemli olduğu için her getirilen yeni müşteri çeki için yeni limit açılır. Bu nedenle işletmeler artan müşteri sayıları ve satışlarına göre limitlerini artırabilirler.

Risk Yönetimi

İster küçük işletme, ister KOBİ, ister büyük bir firma olsun ticarette yaşanılan en büyük sorunlardan biri de alınan çekin karşılıksız çıkma durumudur. Bir anda işler aksar, çeki alan şirketler de verdiği sözü tutamaz duruma gelirler. Öte yandan bunun takibini yapmak her zaman kolay değildir. İşletmenin müşterilerini piyasadan sorup soruşturmaya girmesi ayrıca bir mesai anlamına gelir ve bu da zaman ile para kaybına neden olur. Faktoring işlemi sırasında, işlemi gerçekleştirecek faktoring firması müşterilerinin çekleri vasıtasıyla alacaklarının takibini yapar ve işletmenin risklerini minimuma indirir.

Günümüzde her yıl binlerce firma batmakta veya ödeme güçlüğüne düşmektedir. Her batan büyük işletme tedarikçi konumundaki yüzlerce küçük işletmeyi de finansal açıdan zora sokabilmektedir. Faktoring ile çalışan işletmeler bu konuda daha avantajlı olup alacakları hakkında fikir sahibi olarak risklerini yönetebilmektedirler.

Şeffaf

Faktoring işlemlerinde faiz tutarları o günkü faiz tutarlarına, çekin vadesine ve çek sahibinin finansal durumuna göre belirlenir. Bu işlem başlangıçta yapılır ve şirketlere bildirilir. Böylece ödeyeceğiniz tutarı en baştan bilirsiniz. Sonradan gelen faiz ödemesi, zorunlu sigorta yaptırılması gibi ek masraflarla karşılaşmazsınız.

Bilanço Avantajı

Müşterilerinizden alacaklarınızı zamanında alamadığınızdan dolayı kullanacağınız krediler sizi borçlu konumuna getirir. Alacaklarınızı faktoring ile nakde çevirmek ise alacaklarınızı düşürürken bilançonuzu daha likit hale getirir. Kredi kullanmadan nakdinizi artırmış olursunuz.

Başka bir anlamda alacağınızı hemen tahsil etmiş olursunuz. Faktoring hizmeti ile bilançonun daha likit olması işletmenizin kredibilitesini artırır.