Faktoring İşlemi Nasıl Yapılır?

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ya da büyük firmalar satış yaptıklarında sıklıkla çek kabul etmek durumunda kalırlar. Ancak vadeli çekler firmaları nakit sıkışıklığına sokabilir. Faktoring hizmeti bu noktada devreye girer ve firmaların acil nakit ihtiyacını karşılar.

Yeni başlayanlar için adım adım faktoring süreci:

Başvuru

Nakit ihtiyacı duyan işletmenin elindeki vadeli çekleri faktoring firmasına fiyat teklifi almak için göndermesi ile faktoring süreci de başlamış olur. Ancak her çek faktoringe uygun olmayabilir. Çeke konu olan ticaretin alıcı ve satıcı arasında tamamlanmış olması gerekir.

Faktoring şirketi, çeki yazan keşideci firma, varsa cirolayan şirketler ve çeki faktoringe getiren işletmenin finansal durumlarını inceleyerek risk hesaplaması yapar.

Bu faktoring şirketlerinin müşterilerine tamamen ücretsiz sundukları bir hizmettir. Elinizdeki çeklere teklif almak, değerini hemen öğrenmek istiyorsanız online olarak başvurabilirsiniz.

Teklif

Risk analizi sonrası faktoring firması çekleri onaylarsa müşteriye çekler için yapılabilecek ödeme için teklif iletilir. Faktoring ücreti, faiz işlemleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız “Faktoring Maliyetleri Ne Kadar?” makalemizi inceleyebilirsiniz.

Fatura ve Sözleşme

Teklif süreci de olumlu sonuçlandıktan sonra ticarete konu olan fatura faktoring şirketine gönderilir. Fatura kontrolü sonrası ise müşteri ofisinde veya şubede yüz yüze sözleşme imzalanır. Sözleşme ile birlikte müşteriden istenen bazı belgeler vardır. Bunlar,

  • Vergi levhası
  • İmza beyanı/sirküleri
  • Şirket ortaklarının kimlik fotokopileri ve yerleşim yeri belgeleri (ikametgâh) (İkametgâh belgesi nüfus müdürlüğüne gitmeden e-devlet kapısı üstünden PDF olarak da alınabilir. Bu belgeye alternatif olarak yerleşim yerine ait elektrik, su, telefon veya doğalgaz faturası da kabul edilmektedir.).

İlk faktoring işleminde imzalanan sözleşme ve diğer evrakları incelemek için web sitemizdeki İşlem Evrakları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ödeme

Sözleşmenin imzalanması ile birlikte ödeme yapılacak tutar müşterinin banka hesabına gönderilir. Eğer o an nakit olarak isteniyorsa da 7000 TL’ye kadar olan tutar faktoring şubelerinden ödenmektedir.

Tahsilat

Çekin vadesi geldiğinde faktoring şirketi çekin tahsilatını banka kanalı ile yapar.

Tahsilat döneminde faktoring firması iki çeşit faktoring uygular. Bunlardan ilki “kabili rücu faktoring”tir. Bu faktoring türünde, faktoring şirketi alacağın ödenmeme riskini almaz.

Eğer faktoring firması alacağını tahsil edemezse, yani çek karşılıksız çıkarsa yapılan ön ödemeyi talep etme hakkı vardır.

İkincisi ise gayrikabili rücu faktoring’tir. Bu faktoring işleminde başta belirlenen şartlar çerçevesinde alacağın ödenmeme riski faktoring firması tarafından üstlenilir.

Türkiye’deki faktoring şirketleri genelde kabili rücu faktoring hizmeti verirler. Yani faktoring hizmeti için alınan çek vade gününde karşılıksız çıktığında faktoring şirketi çek tutarını müşteriden, varsa çeki cirolayan diğer firmalardan veya keşideciden tahsil etme hakkı yasal olarak vardır.

Yurt Dışı Faktoring Süreci

Yurt dışı faktoring işlemleri satıcı firmanın yurt içinde, alıcı firmanın ise yurt dışında olduğu yani ihracat durumunda yapılır. Alıcı firmanın yurt dışında olduğu durumda araya muhabir faktoring şirketi girer. Satıcı firma bilgilerini yurt içindeki faktoring şirketine getirdikten sonra şirket bu bilgileri yurt dışındaki muhabir faktoring şirketine iletir. Muhabir faktoring şirketi alıcı limiti tahsis eder ve bunu yurt içindeki faktoring şirketine bildirir. Bu limiti kabul eden satıcı firma anlaştığı faktoring şirketi ile sözleşmesini imzalar. Sonrasında aynı şekilde faturasını alıcıya, temlikli nüshasını faktoring şirketine iletir. Satıcı firma faktoring şirketinden ön ödemesini alır. Alacağın vadesi geldiğinde de muhabir faktoring şirketi ödemeyi alıcıdan alarak yurt içindeki faktoring şirketine gönderir.

 

Son Yazılar