Faktoring Maliyetleri Ne Kadardır?

Faktoring işlemleri öncesinde işletmeleri en çok düşündüren konulardan biri, verilen çek ya da çekler karşılığı faktoring şirketlerinin ne kadar maliyet çıkardıklarıdır. Faktoring işleminin size olan maliyetini belirleyen birkaç unsur vardır. Faktoring ücreti hesaplanırken basit anlamda, faktoring faiz tutarına komisyonun ve son olarak vergilerin eklenmesi ile ulaşılır. Yani;

Faktoring Ücreti = Faiz Tutarı + Komisyon + Vergi (BSMV)

Peki, nedir bu faiz tutarı, vergiler ve komisyonu belirleyen unsurlar?

Faktoring Ücretini Belirleyen Faktörler

Faktoring Faizi

Faktoring maliyet kalemlerinden “faiz tutarı” hesaplanırken faktoring faiz oranı ve çekin kalan vade süresi hesaba katılır.

Faktoring faiz oranları, piyasa koşullarına göre günlük olarak değişebilen bir orandır. Genellikle merkez bankası ve KOBİ kredi faizlerine paralel şekilde hareket eder. Nakde çevirmek istediğiniz çekin vadesine kalan gün sayısı ile toplam faiz tutarı belirlenir. Unutulmamalıdır ki, çekin vade tarihine kalan süre arttıkça buna paralel olarak da faiz tutarı artar.

İşletmeler ihtiyaç duyana dek müşteri çeklerini kasalarında tutma eğilimi gösterirler. Herhangi bir şekilde doğacak olan acil nakit ihtiyacı sırasında ise o gün içinde faktroing şirketleri üzerinden çeklerini nakde dönüştürerek en yüksek tutarda ödeme almış olurlar.

Çekin kalan vade süresi hususunda işletmelerin bilmesi gereken en önemli unsur paranın bugünkü değeridir. Para, piyasa koşullarına göre değeri her an değişebilir. Bugünkü 100.000TL’nin piyasa değeri ekonomik koşullara göre birkaç ay içinde 95.000TL’ye düşebilir. Bu nedenle işletmelerin müşterilerden vadeli çek kabul ederken üzerindeki vadeye dikkat etmeleri, gerekirse satış tutarı üzerinden pazarlık yapmalar gerekir.

Örneğin bir işlem için müşteriniz ile teslimat anında peşin ödeme yapacak şekilde anlaştınız. Ödeme günü geldiğinde ise müşteriniz nakdi olmadığını ve size vadeli çek verebileceğini söyledi. Bu durumda satış tutarını tekrar hesaplamalı ve aylık faiz üzerinden vade farkını eklemelisiniz. Aylık faiz tutarı için muhasebeciniz, mali müşaviriniz ya da finanstan anlayan birilerinden yardım alabilirsiniz.

Faktoring Komisyonu

Faktoring maliyetini belirleyen bir diğer unsur faktoring şirketlerinin kestiği komisyondur. Bu uygulanan komisyon faktoring şirketlerinin yönetim giderlerine göre değişiklik gösterebilir.

Faktoring işlemi için uygulanan komisyon içinde faktoring firmasının uyguladığı risk primi de yer alır. Risk primini etkileyen unsur ise çekten sorumlu işletmelerin kredibilitesine göre değişir. Daha açık bir şekilde anlatmak gerekirse finansal açıdan çok güçlü bir firmanın çeki ile finansal açıdan zayıf bir firmanın çekleri farklı değerlendirilir. Yani satıcı şirketin çek aldığı firma (keşideci) güvenilir ise risk primi azalır ve bu oranda faktoring işleminin maliyetleri de düşer.

Faktoring işleminin avantajlarından biri de budur diyebiliriz. Kredi notu yüksek işletmelerle çalışan ancak kendi finansal yapısı çok da güçlü olmaya küçük çaplı işletmeler, müşterilerinin yüksek kredibilitesinden faydalanarak faktoring işlemi ile nakit ihtiyacını düşük oranlarla ve hızla karşılayabilirler.

Faktoring Vergisi

Faktoring işleminin ana maliyet kalemlerinden sonuncusu ise devlet tarafından belirlenen vergilerdir. Faktoring işlem sırasında kesilen vergi BSMV’dir. BSMV, yani Banka Sigorta Muamele Vergisi, çek tutarı üzerinden düşülecek faiz tutarı ve komisyon toplamının %5 oranına tekabül eder.

Tüm bunların sonucunda, çekinizin toplam tutarından faiz, komisyon ve vergiyi düştüğümüzde faktoring karşılığı ödenecek nakit tutarına ulaşırız.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi faktoring hizmetinin maliyetinin hesaplanması için pek çok parametrenin değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenden ötürü faktoring işleminde net fiyat almak için çekin faktoring firmasına gönderilmesi ve teklif alınması gerekir.

Çekinize ödenecek tutarı hızlı ve ücretsiz öğrenmek için hemen başvurabilirsiniz.

 

Son Yazılar