Pazarlama, Satış

Bu yönetim birimi, müşteri temini, mevcut müşterilerin işlemlerinin takibi ve devamlılığından sorumludur.

Krediler, İstihbarat, İzleme

Bu yönetim birimi, kredi analiz, kullandırım ve izlemeden sorumludur.

Finans, Muhasebe, Operasyon

Bu yönetim birimi, Şirket’in fonlama, nakit akışı, operasyon ve muhasebesinden sorumludur.

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması