Biz büyük bir aileyiz.

Ulusal Faktoring olarak 32 şubemiz ile tüm Türkiye’deki işletmelerimizin sermayeye ulaşımını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Güncel teknolojileri kullanarak ürettiğimiz finansal çözümleri insan odaklı yaklaşımımızla birleştirip çalışanlarımız ve sektörümüz için değer yaratıyoruz.

İnsan Kaynakları Politikası

Ulusal Faktoring olarak işe alım sürecinde dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet vb. ayrımı yapmayız. “Eşit işe eşit ücret politikası” ile mutlu çalışanlar yaratmaya çalışırız.

İşe alım kriterlerini görev tanımı bazında yazılı olarak belirler, uygulamada bu kriterlere sadık kalırız.

Eğitim, tayin ve terfi kararlarında mümkün olduğunca objektif verileri dikkate alırız ve bunu yaparken şirket menfaatlerini göz önünde bulundururuz.

Çalışanlarımızın kariyer hedeflerine ulaşmaları için çözümler üretirken bilgi ve becerilerini artırabilmeleri için gerekli adımları atarız.

Güvenli bir çalışma ortamı yaratabilmek için gerekli tüm koşulları sağlarız. Bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yaparız.

İnsan Kaynakları Form TR (#5)

Başvur

 

Max. 20mb olmalı

ya da

Çalışan Yaklaşımımız

Liderlik

Liderlik anlayışımız, vizyon ve stratejimizi geliştirerek, çalışanlarımızın hedeflerimize odaklanması ve başarılı olmalarını sağlamak için gerekli desteği sağlarız.

Group 23 Created with Sketch.
Takım Çalışması

Biz, çalışanlar ile kurumun ortak çıkar ve hedeflerini birleştiren büyük ve güçlü bir takımız. Çalışanlarımızın katılımcı, işi sahiplenen, yaratıcılığını ortaya çıkarabilen insanlar olmasını sağlayarak kazanan bir takım ruhu yaratırız.

Group 27 Created with Sketch.
İç ve Dış Müşteri Memnuniyeti

Çalışanlarımızın katılımcı olmaları, işi sahiplenmeleri, yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlar ve bunu ön planda tutmalarını her yöneticinin öncelikleri arasına koyarız.

Group 19 Created with Sketch.
Pozitif İletişim

Çalışanlar arasında, müşterilerimizin ve 3.partiler ile ilişkilerde pozitif iletişimin ilke olarak kabul edilmesini sağlar ve tüm çalışanlar ve yöneticilerimiz tarafından benimsenmesini sağlarız.

Group 13 Created with Sketch.
Gelişime ve Değişime Açık Olmak

Yöneticilerimiz ve kurum kültürümüz ile tüm çalışanlarımızın gelişimini destekler, sorumluluk verir ve katılımcı olmaya teşvik ederiz.

Group 15 Created with Sketch.
Güvenilir ve Şeffaflık

Tüm Ulusal Faktoring çalışanlarının ilişkilerinde açık, şeffaf ve objektif olmalarını bekleriz. Güvenilir, adil ve tutarlı olmaları konusunda tüm çalışanlarımızı teşvik ederiz.