Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Açık Rıza Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AÇIK RIZA METNİ

Ulusal Faktoring A.Ş. olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu olarak, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarımız” kapsamında belirtilmiş olan ve açık rızanızın varlığı halinde işlenebilecek ve aktarılabilecek verilerinize yönelik olarak da bilgilendirme sunmak isteriz.

Aşağıda olumlu irade beyanınız ile vermiş olduğunuz açık rızanızı, her hangi bir zaman kvkk@ulusalfaktoring.com  e-posta adresine göndereceğiniz ve hangi verilerinize dair açık rızanızı geri aldığınıza dair beyanınızı arz etmek suretiyle, aleyhinize hiçbir olumsuz durum yaratmayacak şekilde geri alabilirsiniz.

Açık rızanızı vermemeniz (veya geri çekmeniz halinde), kişisel verileriniz yalnızca KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası; 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası ve KVKK’daki diğer istisnalar kapsamında işlenebilecek veya aktarılabilecektir.

  1. Kimlik bilgilerimin ve iletişim bilgilerimin Veri Sorumlusu ile aramızda akdedilen veya akdedilmesi öngörülen ticari ilişki / sözleşme uyarınca kredi değerliliği ve risk değerlendirmesi yapılması amacı ile bu amaçlar ile sınırlı ve ölçülü olarak hizmet aldığımız müşteri değerlendirme ve derecelendirme kuruluşlarıyla, Kredi kullandığımız Kurumlarla paylaşılmasına,
  2. Kimlik bilgilerimin ve iletişim bilgilerimin Veri Sorumlusu ile aramızda akdedilen veya akdedilmesi öngörülen ticari ilişki / sözleşme uyarınca işlenerek gerekmesi halinde yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz ve ana ortaklarımızla, program ortaklarımızla, ortak marka çalışması yaptığımız kuruluşlarla ve paylaşımın gerekli olduğu diğer ilgili üçüncü kişiler ile paylaşılmasına,
  3. Kimlik bilgilerimin ve iletişim bilgilerimin Veri Sorumlusu ile aramızda akdedilen veya akdedilmesi öngörülen ticari ilişki / sözleşme uyarınca işlenerek tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ve gerekmesi halinde işbu amaç dahilinde konu ile bağlantılı olabilecek 3. kişiler ile paylaşılmasına;

Ulusal Faktoring A.Ş. tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Açık Rıza Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı ve özgür irademle değerlendirip kabul ettiğimi arz ederim.