Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Çalışan Açık Rıza Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

Ulusal Faktoring A.Ş. olarak çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz.

Bu bilinçle, veri sorumlusu olarak, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” kapsamında belirtilmiş olan ve açık rızanızın varlığı halinde aktarılabilecek verilerinize yönelik olarak da bilgilendirme sunmak isteriz.

Unutulmamalıdır ki, aşağıda olumlu irade beyanınız ile vermiş olduğunuz açık rızanızı, her hangi bir zaman kvkk@ulusalfaktoring.com e-posta adresine göndereceğiniz ve hangi verilerinize dair açık rızanızı geri aldığınıza dair beyanınızı arz etmek suretiyle, aleyhinize hiçbir olumsuz durum yaratmayacak şekilde geri alabilirsiniz.

Açık rızanızı vermemeniz (veya geri çekmeniz halinde), kişisel verileriniz yalnızca KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası; 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası ve KVKK’daki diğer istisnalar kapsamında işlenebilecek veya aktarılabilecektir.

  1. Kimlik bilgilerimin, iletişim bilgilerimin, finansal bilgilerimin, özgeçmişimde veya başvuru formunda belirttiğim özel nitelikli kişisel verilerimin, görsel verilerimin, eğitim verilerimin, çalışan adayı bilgilerimin, askerlik, araç kullanmaya elverişlilik, ehliyet, stajyerlik durumu bilgilerimin, Veri Sorumlusunun yakın iş ilişkisi içerisinde bulunduğu misalen insan kaynakları desteği alış verişi sağladığı üçüncü kişi ve kuruluşlara istihdam potansiyelinin artırılması ve iş başvurum sebebiyle şahsımla iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmesine ve aktarılmasına;
  2. CV’mde yer verdiğim veyahut da mülakat görüşmelerim esnasında bildirdiğim kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin (ve sağlık bilgilerimin) Veri Sorumlusunun işe alım değerlendirmelerini uygun olarak yerine getirmesi amacıyla işlenmesine ve aktarılmasına;

Ulusal Faktoring A.Ş. tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Çalışan Adayı Açık Rıza Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı ve özgür irademle değerlendirip kabul ettiğimi arz ederim.