KOBİ Destek Kredisi Nedir

KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), Türkiye ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturur. KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerini desteklemek amacıyla KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından sunulan Kobi Destek Kredisi, bu işletmeler için önemli bir kaynaktır.

Kobi Destek Kredisi, işletmelerin daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı olmak ve işlerini büyütmelerine destek olmak amacıyla sunulan bir finansman desteği türüdür. Bu kredi programı, KOBİ’lerin gelişimlerini sürdürebilmeleri ve yeni yatırımlar yapabilmeleri için düşük faizli ve uzun vadeli kredi fırsatları sunar.

KOSGEB Kobi Destek Kredisi’nin temel özellikleri şunlardır:

Düşük Faizli Kredi: KOSGEB, KOBİ’lere düşük faizli kredi imkânı sunar. Bu krediler, işletmenin ihtiyaçlarına göre farklı miktarlarda ve uygun geri ödeme koşullarıyla verilir.

Proje Bazlı Destek: KOSGEB Kobi Destek Kredisi, belirli bir iş projesi için kullanılmak üzere verilir. İşletmeler, bu krediyle genişlemeyi, yeni ürünler geliştirmeyi veya ihracat kapasitelerini artırmayı hedefleyen projeleri finanse edebilirler.

Başvuru Süreci: Krediye başvurmak için işletmenizin KOSGEB’e kayıtlı bir KOBİ olması gerekmektedir. Ayrıca işletmenizin KOSGEB’in belirlediği aşağıdaki işletme türlerinden biri olması gerekir.

  • Girişimci İşletme
  • Bölgesel Öncelikli İşletme
  • Teknolojisini Ticarileştiren İşletme
  • KOSGEB Girişimcileri

Başvuru ilk olarak anlaşmalı bankalara yapılmalıdır. Anlaşmalı banka başvuruyu, KOSGEB KOBİ destek kredi programı ve bankacılık kredi politikaları doğrultusunda değerlendirir.

Danışmanlık Hizmetleri: KOSGEB, işletmelere projelerini hazırlamaları konusunda danışmanlık hizmetleri sunar. Bu, başvuru sürecini kolaylaştırabilir ve projenizin kabul edilme şansını artırabilir.

Gerçekleştirme ve İzleme: Kredi onaylandıktan sonra, işletme projesini gerçekleştirmeli ve harcamalarını belirli kurallar çerçevesinde yapmalıdır. KOSGEB, projenin ilerleyişini izler ve raporlarınızı düzenli olarak değerlendirir.

Bu yıl KOSGEB, İşletme kredisi ve makine teçhizat kredisi olmak üzere iki çeşit kredi vermektedir. Verdiği kredi tutarları, kredi ve işletme türüne göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca kredi vadeleri de yine işletme ve kredi türüne değişiklik göstermekle birlikte azami 18 ay ve 36 aydır. Ancak azami kredi kullanım süresi dolduktan sonra işletmelerin talep etmesi ve kredi koşullarını yerine getirmeleri doğrultusunda KOSGEB aynı işletmeye tekrar kredi kullandırabilir.

Kobi Destek Kredisi, KOBİ’lerin büyüme potansiyelini artırmak ve rekabet güçlerini yükseltmek için önemli bir kaynak olabilir. İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir Kobi Destek Kredisi almak için KOSGEB ile iletişime geçmek ve başvurunuzu zamanında yapmak oldukça önemlidir.

Son Yazılar