Ortaklık Yapısı

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası: 430573-378155