Proforma Fatura Nedir?

Proforma Fatura Nedir?

Proforma Fatura Nedir?

Yeni girişimcilerin, ithalata ihracata yönelen girişimcilerin merakla araştırdığı konuların başında Proforma fatura geliyor. Bu yazımızda proforma faturaya detaylı bir şekilde yer vererek akıllara takılan tüm soruları yanıtlayacağız.

Proforma Fatura Nedir? Proforma Fatura Ne İşe Yarar?

Proforma fatura ön fatura demektir ve satış sözleşmesi olarak da anılır. Genellikle dış ticaret işlemlerinde kullanılsa da yurt içi işlemlerde de kullanılabilir. Proforma fatura,  satıcının alıcıya teklif vermek amacıyla hazırladığı ürün içeriklerini – kalitesini belirttiği, teslim ve ödeme koşullarının varsa özel koşulların belirtildiği yazılı anlaşmadır.

Proforma fatura aslında gerçek bir fatura değildir yani karşılığında ödeme yapılmaz. Ayrıca Türk Ticaret ve Vergi Hukukunda “Proforma Fatura” ile ilgili herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Yani kanuni anlamda fatura olarak yükümlülükleri yoktur.

Proforma Fatura Önemi Nedir?

Proforma faturada satıcı, sattığı ürünün fiyatını, özelliklerini, satış koşullarını, ödeme koşullarını, teslim koşullarını açık bir şekilde belirtir. Ayrıca satıcı proforma faturayı kaşeli ve imzalı bir şekilde alıcıya iletir. Tüm satın alma koşullarını yazılı bir şekilde elinde bulunduran alıcı için bu durum güven vericidir. Özellikle dış ticaret işlemlerinde yani farklı ülkelerde bulunan alıcı ve satıcı için güven çok önemlidir.

Aynı zamanda satıcı hazırladığı ve imzaladığı proforma faturayı alıcının da imzalamasını talep edebilir ve böylece aralarında her iki tarafında kabul ettiği bir satış sözleşmesi oluşur. Bu proforma faturaya istinaden de satıcı üretim/tedarik sürecini başlatabilir.

Alıcı ve satıcının üzerinde anlaştığı proforma fatura sayesinde ticari fatura da oluşabilecek hatalar anlaşmazlıklar en aza indirgenmiş olacaktır.

Proforma Fatura Nerelerde Kullanılır?       

Proforma fatura özellikle ithalat – ihracat işlemlerinde satış anlaşması ya da satış teklifi olarak kullanılır. İhracatçı tarafından satış detaylarının yer aldığı proforma fatura hazırlanarak ithalatçıya gönderilir.

Dış ticaret işlemlerinde satış işlemi akreditif ile yapılacak ise proforma fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Proforma faturada yer alan satış koşullarına göre ithalatçı bankasına akreditif açtıracaktır.

Yurt dışında düzenlenen sergi ve fuarlara katılan firmalar, sergilemek amacıyla geçici olarak yurt dışına götürecekleri ürünleri Türkiye Gümrük Bölgesinden proforma fatura ile çıkarabilirler.

Proforma fatura yurtiçi satışlarda da daha profesyonel çalışmak isteyen tüm satıcılar tarafından kullanılabilir.

Proforma Fatura İle Faturanın Farkı Nedir?

Proforma fatura ön fatura olup, kesinleşmiş bir satış karşılığı kesilmez. Yani proforma fatura karşılığı ödeme yapılmaz. Bu nedenle de vergisel anlamda devlete karşı bir borç doğmaz. Ticari faturalarda ise alacak doğduğundan vergisel anlamda da borç oluşacaktır.

Proforma faturalar, firma antetli kağıdına düzenlenebileceği gibi boş bir kağıda da düzenlenebilir. Proforma faturada yer alması gereken zorunlu unsurlar bulunmamakta olup alıcı ve satıcının talebi doğrultusunda içeriği, formatı değiştirilebilir. Ticari faturalar ise Türk Ticaret Hukukunda yer aldığı şekilde hazırlanmalı ve düzenlenmelidir.

Proforma Fatura Nasıl Düzenlenir?

Proforma faturanın ayrıntılarına yukarıda değindik, yazının bu bölümünde de proforma fatura nasıl kesilir? Sorusunu cevaplandıralım.

Proforma faturanın mali bir değeri olmadığı gibi Türk Hukukunda da yer almamıştır. Bu nedenle proforma faturanın resmi bir düzenleme metodu yoktur.

Proforma Fatura MS Office programlarından Word ya da Excel kullanılarak hazırlanabilir. Proforma faturanın firma antetli kağıdında ve kaşeli imzalı olması daha doğru olacaktır.

Bir proforma faturanın genel olarak aşağıdaki bilgileri içermesi yeterli olacaktır. Fakat satıcının satışı kesinleştirmesi için gerekli özel koşullar varsa mutlaka belirtilmelidir.

 • “Proforma Fatura” ibaresi
 • Proforma Fatura tarih ve numarası
 • Satıcının ismi/unvanı, iletişim bilgileri
 • Alıcının ismi/unvanı, adresi
 • Mal/hizmet Cinsi varsa içeriği, kalitesi
 • Mal/hizmetin birim fiyatı/miktarı/tutarı
 • Ödeme şekli
 • Malların menşesi
 • Malın teslim şekli, yeri
 • Malların ağırlığı, ebatları, miktarı
 • Mallara ilişkin ambalaj özellikleri, detay bilgileri
 • Navlun ve sigorta prim tutarları
 • Düzenleyenin imzası

Proforma Fatura Örneği

Firmanızın proforma faturasını oluştururken aşağıda yer alan proforma fatura örneğinden de yararlanabilirsiniz.

Son Yazılar